Priprematelj pizza

NU Priprematelj pizza

Program osposobljavanja za priprematelja pizza (picajola) u trajanju od 140 sati
Cijena programa 4.000 kn

Pečenjar

NU Pečenjar

Program osposobljavanja za pečenjara u trajanju od 140 sati
Cijena programa 4.000 kn

Barist

NU Barist

Program osposobljavanja za barista – specijalista za pripremu i posluživanje kave i napitaka na bazi kave u trajanju od 145 sati
Cijena programa 7.200 kn

Barmen

NU Barmen

Program usavršavanja za pripremanje barskih miješanih pića – barmena u trajanju od 157 sati
Cijena programa 4.995 kn

Pomoćni konobar

NU Pomoćni konobar

Program osposobljavanja za pomoćnog konobara u trajanju od 180 sati
Cijena programa 5.500 kn

Flamber

NU Flamber

Program usavršavanja za dogotovljavanje jela kod stola gosta – flambera u trajanju od 153 sata
Cijena programa 3.465 kn