Voditelj caffe bara

NU Voditelj caffe bara

Program osposobljavanja za voditelja caffe bara u trajanju od 182 sata
Cijena programa 1.050 €