Dadilja

NU Dadilja

Program osposobljavanja za dadilju u trajanju od 400 školskih sati
Cijena programa 6.291,31 kn (835 €)

Pomoćnik u nastavi

NU Pomoćnik u nastavi

Program osposobljavanja za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u trajanju od 218 školskih sati
Cijena programa 4.972,77 kn (660 €)

Poslovi knjigovođe

NU Poslovi knjigovođe

Program osposobljavanja za poslove knjigovođe u trajanju od 170 školskih sati
Cijena programa 5.424,84 kn (720 €)

Računalni operater

NU Računalni operater

Program osposobljavanja za računalnog operatera u trajanju od 120 školskih sati
Cijena programa 3.616,56 kn (480 €)

Poslovi krojenja i šivanja

NU Poslovi krojenja i šivanja

Program osposobljavanja za poslove krojenja i šivanja u trajanju od 120 školskih sati
Cijena programa 4.935,10 kn (655 €)