Gerontodomaćica

NU Gerontodomaćica

Program osposobljavanja za gerontodomaćicu u trajanju od 350 školskih sati
Cijena programa 600 €

Dadilja

NU Dadilja

Program osposobljavanja za dadilju u trajanju od 400 školskih sati
Cijena programa 835 €

Pomoćnik u nastavi

NU Pomoćnik u nastavi

Program osposobljavanja za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u trajanju od 218 školskih sati
Cijena programa 660 €

Knjigovođa

NU Poslovi knjigovođe

Program osposobljavanja za poslove knjigovođe u trajanju od 350 školskih sati
Cijena programa 767,27 €

Računalni operater

NU Računalni operater

Program osposobljavanja za računalnog operatera u trajanju od 120 školskih sati
Cijena programa 480 €

Poslovi krojenja i šivanja

NU Poslovi krojenja i šivanja

Program osposobljavanja za poslove šivača klasične ženske odjeće – suknja, bluza i hlače u trajanju od 288 školskih sati
Cijena programa 696 €