Priprematelj pizza

NU Priprematelj pizza

Program osposobljavanja za priprematelja pizza (picajola) u trajanju od 140 sati
Cijena programa 4.030,96 kn (535 €)

Pečenjar

NU Pečenjar

Program osposobljavanja za pečenjara u trajanju od 140 sati
Cijena programa 4.030,96 kn (535 €)

Barist

NU Barist

Program osposobljavanja za barista – specijalista za pripremu i posluživanje kave i napitaka na bazi kave u trajanju od 145 sati
Cijena programa 7.233,12 kn (960 €)

Pomoćni konobar

NU Pomoćni konobar

Program osposobljavanja za pomoćnog konobara u trajanju od 205 sati
Cijena programa 5.575,53 kn (740 €)

Osnovni poslovi u pekarstvu

NU Osnovni poslovi u pekarstvu

Program osposobljavanja za osnovne poslove u pekarstvu u trajanju od 364 sata
Cijena programa 3.202,16 kn (425 €)

Sommelier

NU Sommelier

Program osposobljavanja za sommeliera u trajanju od 145 sati
Cijena programa 7.233,12 kn (960 €)

Voditelj caffe bara

NU Voditelj caffe bara

Program osposobljavanja za voditelja caffe bara u trajanju od 182 sata
Cijena programa 7.911,23 kn (1.050 €)

Gerontodomaćica

NU Gerontodomaćica

Program osposobljavanja za gerontodomaćicu u trajanju od 350 školskih sati
Cijena programa 4.520,70 kn (600 €)