Kreativa 54+

NU EU projekt Kreativa 54+

Razvoj i provedba umjetničkih edukacija/radionica za osobe starije od 54 godine

INOVA

NU EU projekt INOVA

Inovativne inicijative za zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba