Narodno učilište u Rijeci

CrADLE Kreativnost u umjetnosti i dizajnu

EU projekt

NU EU projekt CrADLE logo

Projekt CrADLE za cilj ima razvoj i proširenje kompetencija edukatora starijih (54+) polaznika specijaliziranih radionica iz područja kreativnog izražavanja, pri čemu je naglasak stavljen na nastavne metode i alate učinkovitim korištenjem inovativnih rješenja. Specifičnost programa koji će biti razvijen kroz ovaj projekt je što će se kroz njega educirati one osobe koje provode edukativne programe s osobama starije životne dobi (54+).

Provedbom ovog projekta ostvarit će se veći broj rezultata, ali izdvajamo one ključne:

 1. nastavno osoblje koje za osobe starije životne dobi izvodi radionice kreativnog izražavanja će kroz program edukacije razvijen u projektu steći kompetencije za rad s takvim osobama;
 2. kroz rad na projektu bit će izrađen priručnik koji će objasniti metodologiju rada sa starijim osobama u području kreativnoga izražavanja;
 3. razvijeni kurikulumi za 11 radionica kreativnog izražavanja.

Ostvarivanje prvog i drugog ključnog rezultata omogućit će profesorima koji provode radionice kreativnog izražavanja kao i ostalim profesorima stjecanje dodatnih specifičnih kompetencija za adekvatan rad s starijim osobama. To za posljedicu ima da će ti profesori moći bolje razumjeti starije osobe i njihove probleme i potrebe, a što je od osobite važnosti za mlađe profesore. Dalje, ta će novostečena znanja profesori moći će podijeliti s kolegama u svojim školama i ustanovama gdje rade.

U svojoj ukupnosti projekt pridonosi jačanju svijesti o važnosti kreativnog izražavanja i stvaranja u procesu zdravog starenja.

Nakon što projekt bude okončan, planira se glavno diseminacijsko događanje – završna konferencija projekta na kojoj će javno biti predstavljeni rezultati projekta.

Vrijednost projekta 130.328 €

100 % sufinancirano sredstvima programa Europske unije Erasmus+

Trajanje projekta 24 mjeseca

od 1. listopada 2020. do 30. rujna 2022.

CrADLE bilteni

Sažetci kurikuluma

Trajanje:
40 školskih sati
Kompetencije i ishodi učenja nakon završetka tečaja:
 1. Razlikovati različite vrste veza
 2. Nabrojati materijale potrebne za izradu ručnog veza
 3. Imenovati različite bodove koji se koriste u vezenju rukom
 4. Izraditi vez samostalno (od početka do kraja)
 5. Pripremiti i izložiti izvezene radove
 
Svrha programa:
Cilj je tečaja potaknuti razvoj vještina i kompetencija kod starijih polaznika uz podizanje svijesti o očuvanju lokalnog kulturnog naslijeđa. Polaznici će moći prepoznati različite vrste veza te primijeniti materijale za izradu ručnog veza. Izrada ručnog veza potiče razvoj finih motornih vještina te istovremeno predstavlja oblik meditacije. Pozitivno i utječe na mentalno zdravlje jer vezenje zahtijeva određenu koncentraciju i usmjerenost na izradu. Sudjelovanjem na ovom tečaju koji promovira kreativnost, usmjerenost i meditaciju kroz druženje  polaznici oplemenjuju i svoj društveni život što utječe na njihovu kvalitetu života i starenje.
Trajanje:
32 školska sata
Kompetencije i ishodi učenja nakon završetka tečaja:
 1. Razlikovati različite vrste božićnih ukrasa
 2. Identificirati i njegovati sadržajne elemente Božića
 3. Opisati tehnike izrade božićnih ukrasa
 4. Izraditi božićne ukrase koristeći različite materijale, opremu i tehnike
 5. Dekorirati božićne ukrase koristeći različite umjetničke tehnike
 6. Prezentirati božićne ukrase na interaktivan način koristeći foto i video medije
 
Svrha programa:
Prenijeti tradicijske i kulturološke vrijednosti Božića. Potaknuti sjećanja i podsjećanja u svrhu jačanja i izražavanja osobnosti. Koristiti  kreativnosti kroz umjetnost i dizajn za promociju cjeloživotno učenja među starijim osobama. Motivirati polaznike starije dobi da postanu samosvjesni i aktivni kako bi kreirali i izrazili svoje ideje u zajednici. Usredotočenje na božićne ukrase zahtjeva kreativnost, fine motoričke vještine, preciznost i strpljenje što čini ovu kreativnu slobodnu aktivnost izvrsnom za starije osobe. Ojačati društvenu mrežu starijih njihovim uključivanjem u kreativne radionice. Potaknuti interakciju starijih sa ostalim osobama. Pružiti priliku starijim osobama da poboljšaju kvalitetu svog slobodnog vremena te im pomoći da izraze svoje ideje, osjećaje i iskustva pomoću različitih likovnih tehnika.
Trajanje:
40 školskih sati
Kompetencije i ishodi učenja nakon završetka tečaja:
 1. Razlikovati vrste maski za karneval
 2. Prepoznati i njegovati elemente kulturne baštine grada Rijeke
 3. Izraditi kalup za maske primjenom 5 osnovnih koraka
 4. Dekorirati masku primjenom jednostavnih elemenata iz kulturne baštine grada Rijeke
 5. Ukrasiti masku primjenom likovnih tehnika
 6. Prezentirati maske putem fotografija i video obrade
 
Svrha programa:
Poticanje cjeloživotnog razvoja i učenja korištenjem kreativnih tehnika, usavršavanje znanja o dvodimenzionalnom oblikovanju i modeliranju, primjena znanja o kulturnom nasljeđu i baštini grada Rijeke, kontinuiteta običaja i folklornih pojava putem proizvodnje umjetničkog i unikatnog proizvoda – maske. Psihička i fizička dobrobit starijih ljudi zbog uključivanja u cjeloživotni razvoj i aktivno društveno sudjelovanje u zajednici. Razvoj neovisnosti, smanjenju stresa i samoispunjenja u učenju i korištenju kreativnih tehnika u razvoju fine i grube motorike. Poticaj razine dosjećanja ili reminiscencije zbog osnaživanja i prenošenja vlastite individualnosti, očuvanje osobne povijesti kao i prijenos tradicionalnih i kulturalnih vrijednosti i vrijednosti baštine grada Rijeke. Naglasak na orijentaciju na stvarnost i remotivaciju u kontinuitetu običaja i folklornih pojava putem individualne proizvodnje umjetničkog i unikatnog proizvoda – maske.
Trajanje:
30 školskih sati
Kompetencije i ishodi učenja nakon završetka tečaja:
 1. Razlikovati različite vrste uskršnjih ukrasa
 2. Prepoznati i njegovati elemente uskršnjih blagdana
 3. Opisati uskršnje ukrase i tehnike izrade uskršnjih jaja
 4. Izraditi uskršnje ukrase korištenjem različitih materijala, opreme i tehnika
 5. Oslikati uskršnje ukrase i jaja korištenjem različitih tehnika
 6. Prezentirati uskršnje ukrase i uskršnja jaja na interaktivan način koristeći video i foto prezentacije
 
Svrha programa:
Prenošenje tradicijskih i kulturoloških vrednota Uskrsa. Poticanje na sjećanje i podizanje razine njegovanja tradicije s ciljem jačanja i izražavanja osobnosti. Korištenje umjetničke i dizajnerske kreativnosti u svrhu promoviranja cjeloživotnog učenja među polaznicima starije životne dobi. Motiviranje polaznika da postanu samosvjesni i aktivni građani koji će moći ostvariti nove ideje u svojim zajednicama. Fokusiranje na izradu uskršnjih dekoracija i ukrašavanje jaja iziskuje kreativnost, fine motoričke vještine, preciznost i strpljenje, što čini ovu kreativnu slobodnu aktivnost izvrsnom za starije osobe koje spomenute vještine mogu kroz ovaj vid aktivnosti održavati. Jačanje društvene mreže starijih osoba i njihovo uključivanje u kreativne radionice. Promoviranje interakcije starijih osoba sa ostalim ljudima. Davanje prilike starijim osobama da poboljšaju kvalitetu svog slobodnog vremena. Pomaganje starijim osobama da izraze svoje ideje i iskustva kroz različite oblike umjetnosti.
Trajanje:
30 školskih sati
Kompetencije i ishodi učenja nakon završetka tečaja:
 1. Razlikovati tipove dekorativnih magneta
 2. Opisati tehnike izrade magneta
 3. Izraditi magnete koristeći različite materijal i opremu te razne tehnike
 4. Ukrasiti magnete koristeći različite likovne tehnike
 5. Prezentirati magnete na interaktivan način koristeći video i foto medije
 
Svrha programa:
Cilj je tečaja potaknuti kreativnost u likovnom izražavanju i dizajniranju kod starijih polaznika te promovirati cjeloživotno učenje. Sudjelovanjem u tečaju, stariji polaznici su motivirani te aktivno sudjeluju u stvaranju novih ideja u svojoj zajednici, a samim time i jačaju vlastito samopouzdanje. Izrada dekorativnih magneta zahtijeva kreativnost, preciznost i strpljenje te potiče na upotrebu fine motorike što je izvrsna aktivnost za starije polaznike. Sudjelovanjem na ovom tečaju koji promovira interaktivnost, likovno izražavanje i kreativne ideje stariji polaznici oplemenjuju i svoj društveni život što utječe na njihovu kvalitetu života i starenje.
Trajanje:
20 školskih sati
Kompetencije i ishodi učenja nakon završetka tečaja:
 1. Nabrojati sirovine potrebne za izradu sapuna
 2. Primjeniti potrebne mjere opreza pri izradi, uz korištenje osobnih zaštitnih sredstava
 3. Razlikovati svojstva sapuna dobivenih iz različitih vrsta biljnih ulja
 4. Prepoznati utjecaj dodavanja eteričnih ulja autohtonih biljaka sapunima
 5. Izabrati način ambalažiranja i dekoriranje gotovog sapuna
 6. Prepoznati razlike između industrijskih i vlastitih sapuna
 7. Prezentirati faze izrade i ambalažiranja sapuna fotografiranjem i izradom Power Point prezentacije
 
Svrha programa:
Poticanje cjeloživotnog učenja putem izrade sapuna po individualnom izboru. Upoznati različitost uljnih sirovina i njihov utjecaj na svojstva sapuna. Upoznati ljekovitost autohtonih biljaka, način berbe i mogućnosti iskorištavanja pri dobivanju sapuna. Samostalno kreirirati sapun adekvatnim izborom sirovina. Poticati kreativnost pri odabiru oblika i načina ambalažiranja sapuna. Uključivanjem u aktivno društveno sudjelovanje poticati samoispunjenje u učenju, smanjivanje stresa putem pozitivnog ozračja i kvalitetene komunikacije. Unaprijeđivanje informatičke pismenosti.
Trajanje:
40 školskih sati
Kompetencije i ishodi učenja nakon završetka tečaja:
 1. Razlikovati ulogu i izgled kućnih, zidnih satova kroz povijest
 2. Prepoznati elemente kulturne baštine
 3. Oblikovati zidni sat metodom kaširanja
 4. Dekorirati sat primjenom jednostavnih elemenata iz kulturne baštine grada Rijeke
 5. Ukrasiti sat primjenom likovnih tehnika
 6. Prezentirati satove putem fotografija i video obrade
 
Svrha programa:
Primjena znanja o kulturnom nasljeđu i baštini grada Rijeke te kontinuitet običaja i folklornih pojava putem proizvodnje umjetničkog i unikatnog proizvoda – zidnih satova. Poticanje cjeloživotnog razvoja i učenja korištenjem likovnih i kreativnih tehnika, usavršavanje znanja o oblikovanju i modeliranju. Psihička i fizička dobrobit starijih ljudi zbog uključivanja u cjeloživotni razvoj i aktivno društveno sudjelovanje u zajednici. Razvoj neovisnosti, smanjenju stresa i samoispunjenja u učenju i korištenju kreativnih tehnika u razvoju fine i grube motorike. Poticaj razine dosjećanja ili reminiscencije zbog osnaživanja i prenošenja vlastite individualnosti, očuvanje osobne povijesti kao i prijenos tradicionalnih i kulturalnih vrijednosti i vrijednosti baštine grada Rijeke. Naglasak na orijentaciju na stvarnost i remotivaciju u kontinuitetu običaja i folklornih pojava putem individualne proizvodnje umjetničkog i unikatnog proizvoda – zidnih satova.
Trajanje:
30 školskih sati
Kompetencije i ishodi učenja nakon završetka tečaja:
 1. Prepoznati različite vrste slanih zalogaja
 2. Opisati osnovne sastojke i materijale potrebne za pripremu slanih zalogaja
 3. Izraditi slane zalogajčiće koristeći različite sastojke i tehnike
 4. Kreirati vlastiti recept
 5. Dokumentirati recept i konačni proizvod (slani zalogajčić) kroz fotografije i video
 
Svrha programa:
Učenje kroz život i iz odnosa sa drugima, kroz razmjenu i socijalizaciju koju starije osobe trebaju i čija važnost raste ovih dana. Ovaj će tečaj stoga potaknuti starije osobe da ostanu aktivne, da sačuvaju svoje fizičke, mentalne i psihosovijalne vještine. Proučavanje, debata, istraživanje i izrada recepata za male slatke zalogaje potaknuti će znatiželju polaznika, dostupnost (učenju i poučavanju) i kreativnost, potrebu korištenja motornih vještina ( priprema, izrada, čišćenje), mentalnih sposobnosti (istraživanaje, matematika, donošenje odluka, primjena) i psihosocijalnih vještina (odnos sa drugim polaznicima, djeljenje, diskusija o idejama, postizanje konsenzusa, timski rad). Ova kreativna radionica (kao i ostale) promovirati će interaktivnost među starijim osobama kao i ostalih uključenih u program, ojačat će povezanost, potaknuti prijateljstvo i korisnost koji su toliko bitni u ljudskom životu. Ukratko, ova će kreativna radionica: doprinijeti dobrobiti starijih osoba, ohrabriti ih da ostanu aktivni i svrhoviti, promovirati će osjećaj korisnosti i vlastite vrijednosti, stimulirati motorne i kognitivne vještine, razmijeniti znanje i omogućiti usvajanje novih vezano za izradu malih slatkih zalogaja, stimulirati kreativnost i osigurati trenutke suživota i zajedničkog rada. Tradicionalno, Portugal je zemlja u kojoj se ljudi okupljaju oko stola da bi proslavili svoja postignuća, rođendane, vjerska slavlja, trenutke za pamćenje ili da bi proveli kvalitetno vrijeme s obitelji i prijateljima. Na te stolove stavljamo izbor slanih (i slatkih) zalogajčića te kad se svi okupe oko stola prepričavaju se različite priče i uspomene i stvaraju nove. Stoga, osim već istaknutih dobrobiti, ova će radionica također pružiti mogućnost učvršćivanja vrlo cijenjenih tradicija.
Trajanje:
34 školska sata
Kompetencije i ishodi učenja nakon završetka tečaja:
 1. Prepoznati različite vrste slatkih zalogaja
 2. Opisati osnovne sastojke i materijale potrebne za pripremu slatkih zalogaja
 3. Izraditi slatke zalogajčiće koristeći različite sastojek i tehnike
 4. Kreirati komplet slatkih zalogajčića
 
Svrha programa:
Učenje kroz život i iz odnosa sa drugima, kroz razmjenu i socijalizaciju koju starije osobe trebaju i čija važnost raste ovih dana. Ovaj će tečaj stoga potaknuti starije osobe da ostanu aktivne, da sačuvaju svoje fizičke, mentalne i psihosovijalne vještine. Proučavanje, debata, istraživanje i izrada recepata za male slatke zalogaje potaknuti će znatiželju polaznika, dostupnost (učenju i poučavanju) i kreativnost, potrebu korištenja motornih vještina ( priprema, izrada, čišćenje), mentalnih sposobnosti (istraživanaje, matematika, donošenje odluka, primjena) i psihosocijalnih vještina (odnos sa drugim polaznicima, djeljenje, diskusija o idejama, postizanje konsenzusa, timski rad). Ova kreativna radionica (kao i ostale) promovirati će interaktivnost među starijim osobama kao i ostalih uključenih  u program, ojačat će povezanost, potaknuti prijateljstvo i korisnost koji su toliko bitni u ljudskom životu. Ukratko, ova će kreativna radionica: doprinijeti dobrobiti starijih osoba, ohrabriti ih da ostanu aktivni i svrhoviti, promovirati će osjećaj korisnosti i vlastite vrijednosti, stimulirati motorne i kognitivne vještine, razmijeniti znanje i omogućiti usvajanje novih vezano za izradu malih slatkih zalogaja, stimulirati kreativnost i osigurati trenutke suživota i zajedničkog rada. Tradicionalno, Portugal je zemlja u kojoj se ljudi okupljaju oko stola da bi proslavili svoja postignuća, rođendane, vjerska slavlja, trenutke za pamćenje ili da bi proveli kvalitetno vrijeme s obitelji i prijateljima. Na te stolove stavljamo izbor slanih i slatkih slastica (zalogajčića) te kad se svi okupe oko stola prepričavaju se različite priče i uspomene i stvaraju nove. Stoga, osim već istaknutih dobrobiti, ova će radionica također pružiti mogućnost učvršćivanja vrlo cijenjenih tradicija.
Trajanje:
40 školskih sati
Kompetencije i ishodi učenja nakon završetka tečaja:
 1. Identificirati nove načine uporabe odjeće
 2. Prepoznati i razlikovati odgovorno ponašanje potrošača koji recikliraju odjeću imajući na umu zaštitu okoliša
 3. Unaprijediti tehnike mjerenja proporcija tijela za izradu odjevnog predmeta
 4. Odabrati tkanine raznih tekstura i boja kako bi se izradili različiti odjevni predmeti
 5. Koristiti tehnike redizajna odjeće koristeći metodu recikliranja
 6. Prezentirati redizajnirane odjevne predmete interaktivnim načinom koristeći foto i video medije
 
Svrha programa:
Polaznici ovog tečaja će dobiti priliku ostvariti svoj fizički, društveni i mentalni potencijal te na taj način oplemeniti svoj osobni život i život u zajednici. Tečaj redizajna i reciklaže odjeće omogućuje polaznicima sudjelovanje u cjeloživotnom učenju. Sudionici tečaja osjećat će se korisno, razvijat će svoje vizualne i praktične vještina te pamćenje. Cilj kreativnog  procesa kroz kojeg polaznici tečaja prolaze je poticanje cjeloživotnog učenja koje pozitivno utječe na aktivno starenje te podržava ulogu pojedinca u zajednici. Razvoj praktičnih vještina kroz primjenu različitih tehnika recikliranja i redizajna omogućuje pronalazak nove namjene starog odjevnog predmeta. Kreativnim  kombinacijama tekstura i boja  nastaju novi odjevni predmeti. Samim procesom izrade novog od starog polaznici pronalaze zanimaciju, svrhu te na taj način obogaćuju svoj društveni život. Cjeloživotno učenje pridonosi kvalitetnijem i zdravijem starenju.
Trajanje:
35 školskih sati
Kompetencije i ishodi učenja nakon završetka tečaja:
 1. Identificirati vrste modnih dodataka i kako ih kombinirati s odjećom
 2. Razviti manualne vještine mjerenja različitih predmeta (modnih dodataka)
 3. Unaprijediti tehnike  mjerenja i izrezivanja za izradu modnih dodataka
 4. Primijeniti nove inovativne dizajnerske tehnike u procesu prenamjene modnih dodataka
 5. Odabrati materijale različitih tekstura i boja za izradu modnih
 6. Prezentirati redizajnirane modne dodatke interaktivnim načinom koristeći foto i video medije
 
Svrha programa:
Polaznici ovog tečaja će dobiti priliku ostvariti svoj fizički, društveni i mentalni potencijal te na taj način oplemeniti svoj osobni život i život u zajednici. Tečaj također omogućuje polaznicima sudjelovanje u cjeloživotnom učenju i bolje razumijevanje fenomena recikliranja. Sudionici tečaja osjećat će se korisno, razvijat će svoje vizualne i praktične vještina te pamćenje. Cilj kreativnog procesa kroz kojeg polaznici tečaja prolaze je poticanje cjeloživotnog učenja koje pozitivno utječe na aktivno starenje te podržava ulogu pojedinca u zajednici. Razvoj praktičnih vještina kroz primjenu različitih tehnika recikliranja i redizajna omogućuje pronalazak nove namjene modnog dodatka (torbe, šala, kape). Kreativnim  kombinacijama tekstura i boja  nastaju novi modni dodatci. Samim procesom izrade novog od starog polaznici pronalaze zanimaciju, svrhu te na taj način obogaćuju svoj društveni život. Cjeloživotno učenje pridonosi kvalitetnijem i zdravijem starenju.
EU Erasmus+ logo

Projekt je sufinanciran sredstvima programa Europska unije Erasmus+.
Izrada mrežne podstranice sufinancirana je sredstvima programa Europska unije Erasmus+.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Narodnog učilišta Rijeka.

Programi osposobljavanja za rukovatelje građevinskim strojevima

UPIT

Osobni podaci koji se prikupljaju ovim obrascem koriste se za isključivo za prijavu i upis u program Narodnog učilišta u Rijeci. Podnošenjem ovog upita dajete nam suglasnost da vaše osobne podatke koristimo u skladu s Pravilima privatnosti.

Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje prodavač

UPIT

Osobni podaci koji se prikupljaju ovim obrascem koriste se za isključivo za prijavu i upis u program Narodnog učilišta u Rijeci. Podnošenjem ovog upita dajete nam suglasnost da vaše osobne podatke koristimo u skladu s Pravilima privatnosti.

Pismeno i usmeno testiranje predznanja stranog jezika prije upisa

Polaznici koji žele usavršiti, nadograditi, osvježiti ili nastaviti učiti neki strani jezik imaju određeno znanje jezičnih vještina čiju se razina treba utvrditi. Mnoge škole i ustanove prakticiraju online testiranje znanja koje ima svoje prednosti: jeftinije je, brže, nisu potrebni prethodni dogovori, prikladno je za kandidate koji mogu pristupiti testiranju iz udobnosti vlastitog doma. No iskustvo koje smo mi stekli provodeći nastavu stranih jezika preko nekoliko desetljeća, ukazalo je na važnost temeljitog testiranja predznanja te nas je dovelo do zaključka da je usmena provjera predznanja i direktna komunikacija s polaznikom ključna za utvrđivanje razine predznanja i postojanja ostalih jezičnih kompetencija. Naši predavači će prilikom testiranja u opuštenom razgovoru lako i bezbolno odrediti koju razinu predznanja stranog jezika ima polaznik te temeljem usmenog i pismenog testiranja upisati kandidata u određeni modul stupnja.

Testiranje predznanja stranog jezika je važno i mora biti temeljito, a u Narodnom učilištu je i besplatno.

Programi osposobljavanja za poslove usluga njege i skrbi

UPIT

Osobni podaci koji se prikupljaju ovim obrascem koriste se za isključivo za prijavu i upis u program Narodnog učilišta u Rijeci. Podnošenjem ovog upita dajete nam suglasnost da vaše osobne podatke koristimo u skladu s Pravilima privatnosti.

Programi usavršavanja i osposobljavanja za poslove u administraciji

UPIT

Osobni podaci koji se prikupljaju ovim obrascem koriste se za isključivo za prijavu i upis u program Narodnog učilišta u Rijeci. Podnošenjem ovog upita dajete nam suglasnost da vaše osobne podatke koristimo u skladu s Pravilima privatnosti.

Programi usavršavanja za servisera/montažera klima uređaja

UPIT

Osobni podaci koji se prikupljaju ovim obrascem koriste se za isključivo za prijavu i upis u program Narodnog učilišta u Rijeci. Podnošenjem ovog upita dajete nam suglasnost da vaše osobne podatke koristimo u skladu s Pravilima privatnosti.

Kreativni, umjetnički i hobi programi

UPIT

Osobni podaci koji se prikupljaju ovim obrascem koriste se za isključivo za prijavu i upis u program Narodnog učilišta u Rijeci. Podnošenjem ovog upita dajete nam suglasnost da vaše osobne podatke koristimo u skladu s Pravilima privatnosti.

Glazbeni programi

UPIT

Osobni podaci koji se prikupljaju ovim obrascem koriste se za isključivo za prijavu i upis u program Narodnog učilišta u Rijeci. Podnošenjem ovog upita dajete nam suglasnost da vaše osobne podatke koristimo u skladu s Pravilima privatnosti.

Tečajevi krojenja, šivanja i ručnog rada

UPIT

Osobni podaci koji se prikupljaju ovim obrascem koriste se za isključivo za prijavu i upis u program Narodnog učilišta u Rijeci. Podnošenjem ovog upita dajete nam suglasnost da vaše osobne podatke koristimo u skladu s Pravilima privatnosti.

Besplatna osnovna škola za odrasle

Ako niste završili osnovnu školu u Narodnom učilištu Rijeka možete položiti razrede koji vam nedostaju i steći svjedodžbu 8. razreda osnovne škole koja vam je potrebna za zaposlenje ili nastavak školovanja. Osnovna škola za odrasle je besplatna. Program se sastoji od nekoliko obrazovnih razdoblja, a u zadnjem razoblju učenik je dužan izabrati i neki od program stručnog osposobljavanja u ponudi Narodnog učilišta. Po završetku svakog obrazovnog razdoblja te položenim propisanim ispitima, stječe se pravo na svjedodžbu. Uvjerenje o osposobljenosti, uz svjedodžbu, dobiva se u 8. razredu, a podaci s uvjerenja se upisuju u e-radnu knjižicu. Program je verificiran i financiran od Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

Dodatne informacije i prijave

Anamarija Vukotić, prof., soba 34
tel. (051) 336 043, 212 269
anamarija.vukotic@nar-uciliste.hr

Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje hotelijersko-turistički tehničar

UPIT

Osobni podaci koji se prikupljaju ovim obrascem koriste se za isključivo za prijavu i upis u program Narodnog učilišta u Rijeci. Podnošenjem ovog upita dajete nam suglasnost da vaše osobne podatke koristimo u skladu s Pravilima privatnosti.

Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje mesar

UPIT

Osobni podaci koji se prikupljaju ovim obrascem koriste se za isključivo za prijavu i upis u program Narodnog učilišta u Rijeci. Podnošenjem ovog upita dajete nam suglasnost da vaše osobne podatke koristimo u skladu s Pravilima privatnosti.

Ubrzani početni tečajevi stranih jezika

UPIT

Osobni podaci koji se prikupljaju ovim obrascem koriste se za isključivo za prijavu i upis u program Narodnog učilišta u Rijeci. Podnošenjem ovog upita dajete nam suglasnost da vaše osobne podatke koristimo u skladu s Pravilima privatnosti.

Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje slastičar

UPIT

Osobni podaci koji se prikupljaju ovim obrascem koriste se za isključivo za prijavu i upis u program Narodnog učilišta u Rijeci. Podnošenjem ovog upita dajete nam suglasnost da vaše osobne podatke koristimo u skladu s Pravilima privatnosti.

Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje konobar

UPIT

Osobni podaci koji se prikupljaju ovim obrascem koriste se za isključivo za prijavu i upis u program Narodnog učilišta u Rijeci. Podnošenjem ovog upita dajete nam suglasnost da vaše osobne podatke koristimo u skladu s Pravilima privatnosti.

Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje kuhar

UPIT

Osobni podaci koji se prikupljaju ovim obrascem koriste se za isključivo za prijavu i upis u program Narodnog učilišta u Rijeci. Podnošenjem ovog upita dajete nam suglasnost da vaše osobne podatke koristimo u skladu s Pravilima privatnosti.

Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje kozmetičar

UPIT

Osobni podaci koji se prikupljaju ovim obrascem koriste se za isključivo za prijavu i upis u program Narodnog učilišta u Rijeci. Podnošenjem ovog upita dajete nam suglasnost da vaše osobne podatke koristimo u skladu s Pravilima privatnosti.

Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje bolničar

UPIT

Osobni podaci koji se prikupljaju ovim obrascem koriste se za isključivo za prijavu i upis u program Narodnog učilišta u Rijeci. Podnošenjem ovog upita dajete nam suglasnost da vaše osobne podatke koristimo u skladu s Pravilima privatnosti.

Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje dentalni asistent

UPIT

Osobni podaci koji se prikupljaju ovim obrascem koriste se za isključivo za prijavu i upis u program Narodnog učilišta u Rijeci. Podnošenjem ovog upita dajete nam suglasnost da vaše osobne podatke koristimo u skladu s Pravilima privatnosti.

Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje fizioterapetski tehničar

UPIT

Osobni podaci koji se prikupljaju ovim obrascem koriste se za isključivo za prijavu i upis u program Narodnog učilišta u Rijeci. Podnošenjem ovog upita dajete nam suglasnost da vaše osobne podatke koristimo u skladu s Pravilima privatnosti.

Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje farmaceutski tehničar

UPIT

Osobni podaci koji se prikupljaju ovim obrascem koriste se za isključivo za prijavu i upis u program Narodnog učilišta u Rijeci. Podnošenjem ovog upita dajete nam suglasnost da vaše osobne podatke koristimo u skladu s Pravilima privatnosti.

Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje komercijalist

UPIT

Osobni podaci koji se prikupljaju ovim obrascem koriste se za isključivo za prijavu i upis u program Narodnog učilišta u Rijeci. Podnošenjem ovog upita dajete nam suglasnost da vaše osobne podatke koristimo u skladu s Pravilima privatnosti.

Stjecanje srednje stručne spreme ili prekvalifikacija?

Ukoliko je osoba završila samo osnovnu školu ili je započela, a nije završila srednju školu, srednjoškolski program se upisuje i pohađa kao program stjecanja srednje stručne spreme. U tom će mu se slučaju prilikom nastavka školovanja priznati razredi koje je završio i za koje ima svjedodžbu. Za stjecanje srednje stručne spreme, osim nezavršenih razreda i završnog ispita, polaznik će morati položiti i dopunske i razlikovne ispite za prethodne, već završene razrede. Ovisno o razlici između programa koji je pohađao i koji upisuje, program stjecanja srednje stručne spreme može se realizirati u roku od 1 do 4 godine.

Polaznik koji je već završio srednju školu odnosno stekao srednju stručnu spremu, srednjoškolski program upisuje kao program prekvalifikacije za stjecanje novog zanimanja. U tom slučaju će polaznik još jedno, novo zanimanje steći polaganjem završnog ispita te dopunskih i razlikovnih ispita u odnosu na prethodno završeni srednjoškolski program. Predviđeno vrijeme trajanja programa prekvalifikacije je 12 do 18 mjeseci.

Koje razlikovne i dodatne ispite polaznik treba položiti, i za programe stjecanja srednje stručne spreme  i programe prekvalifikacije, određuje Povjerenstvo Narodnog učilišta u Rijeci na osnovu svjedodžbi završenih razreda srednje škole koje polaznik mora priložiti prilikom upisa.

U slučaju stjecanja srednje stručne spreme plaćanje se vrši po školskoj godini s mogućnošću plaćanja u ratama, a završni ispit se plaća posebno. Cijena školske godine ovisi o programu i uključuje upisninu, nastavu, e-skripte, individualne konzultacije i ispite. Kod prekvalifikacija ukupna cijena školarine ovisi o prethodno završenoj srednjoj školi i može se platiti u 18 rata. Školarina uključuje upisninu, nastavu, e-skripte, individualne konzultacije, ispite i završni ispit. Prilikom upisa plaća se minimalno 1. rata.

Sve srednjoškolske programe u organizaciji Narodnog učilišta moguće je upisati kao program stjecanja srednje stručne spreme i kao program prekvalifikacije.

Tečajevi stranih jezika

UPIT

Osobni podaci koji se prikupljaju ovim obrascem koriste se za isključivo za prijavu i upis u program Narodnog učilišta u Rijeci. Podnošenjem ovog upita dajete nam suglasnost da vaše osobne podatke koristimo u skladu s Pravilima privatnosti.

Individualna nastava stranih jezika

UPIT

Osobni podaci koji se prikupljaju ovim obrascem koriste se za isključivo za prijavu i upis u program Narodnog učilišta u Rijeci. Podnošenjem ovog upita dajete nam suglasnost da vaše osobne podatke koristimo u skladu s Pravilima privatnosti.

Programi usavršavanja i osposobljavanja za poslove u ugostiteljstvu i turizmu

UPIT

Osobni podaci koji se prikupljaju ovim obrascem koriste se za isključivo za prijavu i upis u program Narodnog učilišta u Rijeci. Podnošenjem ovog upita dajete nam suglasnost da vaše osobne podatke koristimo u skladu s Pravilima privatnosti.

Programi obrazovanja Narodnog učilišta koje je moguće upisati putem vaučera HZZ-a

UPIT

Osobni podaci koji se prikupljaju ovim obrascem koriste se za isključivo za prijavu i upis u program Narodnog učilišta u Rijeci. Podnošenjem ovog upita dajete nam suglasnost da vaše osobne podatke koristimo u skladu s Pravilima privatnosti.

Program osposobljavanja za rukovatelja viličarem

UPIT

Osobni podaci koji se prikupljaju ovim obrascem koriste se za isključivo za prijavu i upis u program Narodnog učilišta u Rijeci. Podnošenjem ovog upita dajete nam suglasnost da vaše osobne podatke koristimo u skladu s Pravilima privatnosti.

Programi osposobljavanja i usavršavanja namijenjeni poslodavcima

UPIT

Osobni podaci koji se prikupljaju ovim obrascem koriste se za isključivo za prijavu i upis u program Narodnog učilišta u Rijeci. Podnošenjem ovog upita dajete nam suglasnost da vaše osobne podatke koristimo u skladu s Pravilima privatnosti.

Croatian as a foreign language

INQUIRY

Personal data collected by this form is used exclusively for application and enrollment in programs of the Narodno učilište Rijeka. By submitting this inquiry, you give us your consent to use your personal data in accordance with the Privacy Policy.

Pripremni seminari za polaganje stručnog ispita
za upravljanje energetskim postrojenjima i uređajima

UPIT

Osobni podaci koji se prikupljaju ovim obrascem koriste se za isključivo za prijavu i upis u program Narodnog učilišta u Rijeci. Podnošenjem ovog upita dajete nam suglasnost da vaše osobne podatke koristimo u skladu s Pravilima privatnosti.

Provjera znanja – stručni ispit

za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima i uređajima

Osposobljenost radnika za obavljanje poslova i radnih zadataka obuhvaćenih Pravilnikom utvrđuje se provjerom znanja – stručnim ispitom pred područnom ispitnom komisijom Ministarstva gospodarstva. Dvije su vrste stručnih ispita – prvi i periodički.

Prvu provjeru znanja ili prvi stručni ispit radnici polažu prije početka obavljanja poslova upravljanja i rukovanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima.

Prva provjera znanja sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela. Teorijski dio obuhvaća osnove iz „Programa stručnog osposobljavanja radnika koji obavljaju poslove i radne zadatke rukovanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima“ kojeg donosi Ministarstvo gospodarstva. Program sadrži grupu općih predmeta i grupu stručnih predmeta. Opći predmeti su isti za sve poslove i zanimanja dok je stručni dio ovisi o poslovima za koje se kanditat sprema. Teorijski dio odgovara se usmeno.

Periodičku provjeru znanja ili periodički stručni ispit radnici moraju položiti svakih pet godina od prethodnog stručnog ispita kako bi potvrdili svoje teorijsko znanje pismenim rješavanjem testa iz teorijskog dijela Programa.

Ispiti se provode tijekom cijele godine prema godišnjem rasporedu.

Prijava za polaganje ispita s pratećom dokumentacijom treba biti dostavljena ispitnoj komisiji u Savez energetičara Hrvatske najmanje 35 dana prije održavanja ispita. Uz prijavu je potrebno priložiti:

 1. kopiju osobne iskaznice
 2. potvrde određene Pravilnikom (on-line obrasci koje treba ispuniti, ispisati te pečatirati i potpisati)
 3. kopiju završne svjedodžbe završene srednje škole
 4. kopiju potvrde mentora.

Pripremni seminari za polaganje stručnog ispita za zaštitara i čuvara

UPIT

Osobni podaci koji se prikupljaju ovim obrascem koriste se za isključivo za prijavu i upis u program Narodnog učilišta u Rijeci. Podnošenjem ovog upita dajete nam suglasnost da vaše osobne podatke koristimo u skladu s Pravilima privatnosti.

Dokumentacija potrebna za ishodovanje dopuštenja (licence) za zaštitara ili čuvara

Uz zahtjev za ishodovanje dopuštenja (licence) za zaštitara ili čuvara koje se podnosi Inspekciji zaštitarskih i detektivskih poslova MUPa moraju se predočiti odnosno priložiti slijedeći dokumenti:

 • izvornik i preslika osobne iskaznice
 • izvornik i preslika svjedodžbe o stečenoj najmanje srednjoj stručnoj spremi
 • uvjerenje nadležnog Općinskog suda da protiv podnosioca nije u tijeku istražni postupak, podignuta optužnica, koja je postala pravomoćna; da nije izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koja je zapriječena novčana kazna ili zatvor
 • uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje je kandidat podnio zahtjev
 • 70 kn državnih biljega za plaćanje upravne pristojbe.

Kandidat može umjeto biljega priložiti potvrdu Porezne uprave o ostvarivanju prava na oslobađanje od plaćanja upravne pristojbe. Ovom potvrdom kandidat se oslobađa i plaćanja pristojbe za izdavanje dopuštenja (licence) za obavljanje poslova privatne zaštite.

Program osposobljavanja za poslove krojenja i šivanja

UPIT

Osobni podaci koji se prikupljaju ovim obrascem koriste se za isključivo za prijavu i upis u program Narodnog učilišta u Rijeci. Podnošenjem ovog upita dajete nam suglasnost da vaše osobne podatke koristimo u skladu s Pravilima privatnosti.

Programi usavršavanja i osposobljavanja za poslove u ugostiteljstvu i turizmu

UPIT

Osobni podaci koji se prikupljaju ovim obrascem koriste se za isključivo za prijavu i upis u program Narodnog učilišta u Rijeci. Podnošenjem ovog upita dajete nam suglasnost da vaše osobne podatke koristimo u skladu s Pravilima privatnosti.

Što je CEF (ZEROJ)?

CEF (Common European Framework of Reference for Languages) je Zajednički europski referentni okvir za jezike (ZEROJ) koji jasno definira koja znanja, vještine i kompetencije polaznici verificiranih programa i tečajeva moraju razviti na pojedinom stupnju kako bi određeni jezik mogli koristiti za komuniciranje.

CEF/ZEROJ stupnjevi Ukupni fond nastavnih sati
A1 pripremni
140 = 2 modula x 70 šk. sati
A2 temeljni
280 = A1 + 2 modula x 70 šk. sati
B1 prijelazni
560 = A2 + 4 modula x 70 šk. sati
B2 samostalni
700 = B1 + 2 modula x 70 šk. sati
C1 napredni
980 = B2 + 4 modula x 70 šk. sati
C2 vrsni
1.120 = C1 + 2 modula x 70 šk. sati

Program osposobljavanja za voditelja obiteljskog i malog hotela

UPIT

Osobni podaci koji se prikupljaju ovim obrascem koriste se za isključivo za prijavu i upis u program Narodnog učilišta u Rijeci. Podnošenjem ovog upita dajete nam suglasnost da vaše osobne podatke koristimo u skladu s Pravilima privatnosti.

Individualna nastava informatike

UPIT

Osobni podaci koji se prikupljaju ovim obrascem koriste se za isključivo za prijavu i upis u program Narodnog učilišta u Rijeci. Podnošenjem ovog upita dajete nam suglasnost da vaše osobne podatke koristimo u skladu s Pravilima privatnosti.

Informatički programi i tečajevi

UPIT

Osobni podaci koji se prikupljaju ovim obrascem koriste se za isključivo za prijavu i upis u program Narodnog učilišta u Rijeci. Podnošenjem ovog upita dajete nam suglasnost da vaše osobne podatke koristimo u skladu s Pravilima privatnosti.

Što je ECDL diploma i kako se stječe?

Europska računalna diploma ili European Computer Driving Licence (ECDL) međunarodno je priznata potvrda informatičke pismenosti koja jamči da je njen vlasnik osposobljen za rad na osobnom računalu prema jedinstvenoj ECDL normi. Namijenjena je svima koji žele imati dokaz da posjeduju osnovna znanja i kompetencije za korištenje osobnih računala bez obzira na uzrast ili djelatnost kojom se bave, jesu li zaposleni ili ne. Poslodavcima daje garanciju da potencijalni zaposlenik zaista ima vještine koje norma propisuje.

ECDL program obuhvaća sedam modula koji pokrivaju računalnu teoriju i praksu. Moduli su: Osnove informacijske tehnologije, Korištenje računala i upravljanje datotekama, Obrada teksta, Tablične kalkulacije, Baze podataka, Prezentacije te Informacije i komunikacije. Za svaki modul polaže se pojedinačni ECDL ispit. Polaganjem bilo koja četiri ispita stječe se pravo na djelomični certifikat koji se naziva ECDL Start. Nakon što kandidat uspješno položi svih sedam ispita dobiva ECDL diplomu.

Kandidati koji žele dobiti diplomu mogu se prijaviti za ispite bilo gdje u svijetu, polagati redosljedom kojim žele, u različitim test centrima. Jedan od tih centara je i Narodno učilište u Rijeci koje organizira pripremne seminare za polaganje ECDL ispita kao i samo polaganje ECDL ispita.

Zbog velikog uspjeha ECDL-a u Europi, program je proširen na cijeli svijet pod nazivom, International Computer Driving Licence (ICDL) što znači da je stečena ECDL diploma priznata u cijelom svijetu.

Programi osposobljavanja za poslove iz područja ljepote i wellnessa

UPIT

Osobni podaci koji se prikupljaju ovim obrascem koriste se za isključivo za prijavu i upis u program Narodnog učilišta u Rijeci. Podnošenjem ovog upita dajete nam suglasnost da vaše osobne podatke koristimo u skladu s Pravilima privatnosti.

Dokumentacija potrebna za upis

u programe osposobljavanja i usavršavanja

Uz ispunjenu upisnicu i potpisani ugovor s Narodnim učilištem, dokumenti potrebni za upis su:

 • preslika rodnog lista (izvadak iz matice rođenih)
 • preslika završne svjedodžbe prethodno završene škole.

Pri samom upisu potrebno je dati originale rodnog lista i svjedodžbe na uvid.

Za pojedine programe potrebno je priložiti i potvrdu medicine rada kojom se uz opću dokazuje i posebna zdravstvena sposobnost za obavljanje tog posla. Treba li vam potvrda o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti ili neka druga dodatna potvrda, naznačeno je u minimalnim uvjetima za upis pojedinog programa.

Kratki tečaj konverzacije na engleskom jeziku za napredne

UPIT

Osobni podaci koji se prikupljaju ovim obrascem koriste se za isključivo za prijavu i upis u program Narodnog učilišta u Rijeci. Podnošenjem ovog upita dajete nam suglasnost da vaše osobne podatke koristimo u skladu s Pravilima privatnosti.

Tečajevi konverzacije i poslovnog jezika

UPIT

Osobni podaci koji se prikupljaju ovim obrascem koriste se za isključivo za prijavu i upis u program Narodnog učilišta u Rijeci. Podnošenjem ovog upita dajete nam suglasnost da vaše osobne podatke koristimo u skladu s Pravilima privatnosti.

Ispit hrvatskog jezika za strance
u svrhu odobrenja stalnog boravka

PRIJAVA

Osobni podaci koji se prikupljaju ovim obrascem koriste se za isključivo za prijavu i upis u program Narodnog učilišta u Rijeci. Podnošenjem ove prijave dajete nam suglasnost da vaše osobne podatke koristimo u skladu s Pravilima privatnosti.

Ispiti znanja stranih jezika

PRIJAVA

Osobni podaci koji se prikupljaju ovim obrascem koriste se za isključivo za prijavu i upis u program Narodnog učilišta u Rijeci. Podnošenjem ove prijave dajete nam suglasnost da vaše osobne podatke koristimo u skladu s Pravilima privatnosti.

Dokumentacija potrebna za upis

u srednjoškolske programe

Uz ispunjenu upisnicu i potpisani ugovor s Narodnim učilištem, dokumenti potrebni za upis su:

 • preslika rodnog lista (izvadak iz matice rođenih)
 • preslika svjedodžbe 8. razreda osnovne škole ili svjedodžbi svih prethodno završenih razreda srednje škole ako se upisuje program doškolovanja, odnosno svjedodžba završnog razreda srednje škole ako se upisuje program prekvalifikacije
 • potvrda medicine rada o općoj zdravstvenoj sposobnosti.

Pri samom upisu potrebno je dati originale rodnog lista i svjedodžbi na uvid.

Za zanimanja kozmetičar, pediker, farmaceutski i fizioterapeutski tehničar, bolničar i dentalni asistent potrebno je priložiti i potvrdu medicine rada kojom se uz opću dokazuje i posebna zdravstvena sposobnost za obavljanje tog posla.