Sobarica

NU Sobarica

Program osposobljavanja za sobaricu u trajanju od 90 sati
Cijena programa 3.728,58 kn (495 €)