Ispiti znanja stranih jezika

NU Strani jezici

Ispit znanja engleskog, njemačkog, talijanskog, ruskog, slovenskog i hrvatskog jezika za strance prema CEF-u
Cijena ispita od 828,80 do 1.017,16 kn (od 110 do 135 €)

Ispit hrvatskog jezika za strance

NU Croatian as a foreign language

Ispit iz poznavanja hrvatskog i latiničnog pisma u svrhu odobrenja zahtjeva za stalni boravak u Republici Hrvatskoj
Cijena ispita 904,14 kn (120 €)