Ispiti znanja stranih jezika

NU Strani jezici

Ispit znanja engleskog, njemačkog, talijanskog, ruskog, slovenskog i hrvatskog jezika za strance prema CEF-u
Cijena ispita od od 110 do 135 €

Ispit hrvatskog jezika za strance

NU Croatian as a foreign language

Ispit iz poznavanja hrvatskog i latiničnog pisma u svrhu odobrenja zahtjeva za stalni boravak u Republici Hrvatskoj
Cijena ispita 120 €