Individualna nastava stranog jezika

NU Škola stranih jezika

Individualna nastava engleskog, njemačkog, talijanskog, ruskog, slovenskog ili hrvatskog jezika za strance
Cijena individualne nastave 30 € po školskom satu