Hortikultura

NU Tečaj hortikulture

Tečaj hortikulture u trajanju 70 školskih sati
Cijena tečaja 375 €