Barmen

NU Barmen

Program usavršavanja za pripremanje barskih miješanih pića – barmena u trajanju od 157 sati
Cijena programa 5.010,44 kn (665 €)