Barmen

NU Barmen

Program usavršavanja za pripremanje barskih miješanih pića – barmena u trajanju od 157 sati
Cijena programa 4.995 kn

Flamber

NU Flamber

Program usavršavanja za dogotovljavanje jela kod stola gosta – flambera u trajanju od 153 sata
Cijena programa 3.465 kn

Poslovna tajnica

NU Poslovna tajnica

Program usavršavanja za poslovnu tajnicu u trajanju od 240 školskih sati
Cijena programa 5.400 kn