Ispit hrvatskog jezika za strance

NU Croatian as a foreign language

Ispit iz poznavanja hrvatskog i latiničnog pisma u svrhu odobrenja zahtjeva za stalni boravak u Republici Hrvatskoj
Cijena ispita 120 €