Sviranje instrumenta

NU Individualna nastava sviranja instrumenta

Individualni tečaj sviranja glasovira, sintesajzera ili gitare u trajanju 70 nastavnih sati
Cijena tečaja 700 €

Moderno pjevanje

NU Tečaj modernog pjevanja

Individualni tečaj modernog pjevanja u trajanju 70 nastavnih sati
Cijena tečaja 700 €

Solo pjevanje

NU Individualni tečaj solo pjevanja

Individualni tečaj solo pjevanja u trajanju 70 školskih sati
Cijena tečaja 905 €

Solfeggio

NU Tečaj solfeggia

Tečaj solfeggia u trajanju od 70 nastavnih sati
Cijena tečaja 700 €

Glazbeni vrtić

NU Glazbeni vrtić za djecu od 4 do 7 godina

Glazbeni vrtić za djecu od 4 do 7 godina u trajanju 32 školska sata
Cijena tečaja 312 €