Sviranje instrumenta

NU Individualna nastava sviranja instrumenta

Individualni tečaj sviranja glasovira, sintesajzera ili gitare u trajanju 70 nastavnih sati
Cijena tečaja 4.900 kn

Moderno pjevanje

NU Tečaj modernog pjevanja

Individualni tečaj modernog pjevanja u trajanju 70 nastavnih sati
Cijena tečaja 4.900 kn

Solo pjevanje

NU Individualni tečaj solo pjevanja

Individualni tečaj solo pjevanja u trajanju 70 školskih sati
Cijena tečaja 6.800 kn

Solfeggio

NU Tečaj solfeggia

Tečaj solfeggia u trajanju od 70 nastavnih sati
Cijena tečaja 4.900 kn