Ložač centralnog grijanja

NU Ložač centralnog grijanja

Pripremni seminar za polaganje stručnog ispita za ložača centralnog grijanja
Cijena pripremnog seminara 198 €

Ložač – rukovatelj kotlom

NU Ložač, rukovatelj kotlom

Pripremni seminar za polaganje stručnog ispita za ložača – rukovatelja kotlom
Cijena pripremnog seminara 198 €