Ložač centralnog grijanja

NU Ložač centralnog grijanja

Pripremni seminar za polaganje stručnog ispita za ložača centralnog grijanja
Cijena pripremnog seminara 1.491,83 kn (198 €)

Ložač – rukovatelj kotlom

NU Ložač, rukovatelj kotlom

Pripremni seminar za polaganje stručnog ispita za ložača – rukovatelja kotlom
Cijena pripremnog seminara 1.491,83 kn (198 €)