Gerontodomaćica

NU Gerontodomaćica

Program osposobljavanja za gerontodomaćicu u trajanju od 350 školskih sati
Cijena programa 4.520,70 kn (600 €)

Dadilja

NU Dadilja

Program osposobljavanja za dadilju u trajanju od 400 školskih sati
Cijena programa 6.291,31 kn (835 €)

Pomoćnik u nastavi

NU Pomoćnik u nastavi

Program osposobljavanja za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u trajanju od 218 školskih sati
Cijena programa 4.972,77 kn (660 €)