Bolničar

NU Bolničar

Ovaj dinamičan i plemenit posao se obavlja u suradnji s članovima zdravstvenog tima, a kvalificira vas za manje složene poslove u području zdravstva i socijalne skrbi.