Osnovni poslovi pedikure

NU Osnovni poslovi pedikure

Program osposobljavanja za osnovne poslove pedikure u trajanju od 120 sati
Cijena programa 5.161,13 kn (685 €)

Sobarica

NU Sobarica

Program osposobljavanja za sobaricu u trajanju od 90 sati
Cijena programa 3.728,58 kn (495 €)

Priprematelj pizza

NU Priprematelj pizza

Program osposobljavanja za priprematelja pizza (picajola) u trajanju od 140 sati
Cijena programa 4.030,96 kn (535 €)

Pečenjar

NU Pečenjar

Program osposobljavanja za pečenjara u trajanju od 140 sati
Cijena programa 4.030,96 kn (535 €)

Barist

NU Barist

Program osposobljavanja za barista – specijalista za pripremu i posluživanje kave i napitaka na bazi kave u trajanju od 145 sati
Cijena programa 7.233,12 kn (960 €)